Toczenie

Wykonujemy toczenie na tokarce CNC firmy HAAS.

CNC ST30 HAAS
Maksymalna przestrzeń toczenia: 533 x 660 mm
Przelot: 806 mm
Wrzeciono: A2-6
Uchwyt: 254 mm
Narzędzia głowy: 12 pozycji
powrót
do góry
Współpracujemy z:

© Firma Vigor. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk
Realizacja projektu "Dotacja na kapitał obrotowy" w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Dofinansowanie udzielono w 100%.