index

 

Przedstawiamy całkowicie nowe podejście do kosztorysowania!!

vigorkosztProgram  Rodos to kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania z bazą cenową Eurocenbud, w połączeniu z harmonogramowaniem i arkuszami kalkulacyjnymi, stanowi pakiet narzędzi niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Program w łatwy sposób prowadzi użytkownika i pomaga mu zorganizować książkę przedmiarów, kosztorys szczegółowy i uproszczony, tabelę elementów scalonych czy zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Pozwala również w przejrzysty sposób planować i kontrolować stan zaawansowania realizowanych robót budowlanych.

Rodos dostarcza zaawansowanych metod wariantowania kosztorysów. Użytkownicy mają możliwość stosowania mnożników do cen, przeliczania kosztorysu według zróżnicowanych poziomów cen, przełączania aktywności i agregowania pozycji kosztorysowych.

Najważniejsze funkcje:

  • zgodność z prawem zamówień publicznych
  • dwie metody kosztorysowania: szczegółowa (tradycyjna) i uproszczona
  • obsługa informatorów cenowych dostępnych na rynku
  • 10 poziomów elementów robót
  • moduł do kontroli realizacji inwestycji
  • wymiana kosztorysów z programami innych producentów
  • współpraca z programami do harmonogramowania
  • zapis wydruków w formacie XLS (Excel, OpenOffice)
  • automatyczna aktualizacja przez internetowy system Rodos Ekspres